Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bolagsstyrningsrapporter

PE publicerar årligen en bolagsstyrningsrapport. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Svensk kod för Bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapporterna för de senaste verksamhetsåren finns att läsa i sin helhet nedan.