Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ändringar i valberedningen i Projektengagemang Sweden AB inför årsstämman 2022

Pressmeddelanden

Valberedningens sammansättning i Projektengagemang inför årsstämman 2022, offentliggjordes i ett pressmeddelande den 27 oktober 2021.  

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, varav de tre röstmässigt största aktieägarna var och en utsett ledamöter i valberedningen, vilka har offentliggjorts. Därutöver ska styrelsens ordförande, Per-Arne Gustavsson, vara ledamot av valberedningen och sammankallande. Valberedningen består därefter av:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring
  • Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 5 maj 2022 i Stockholm.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 14 februari 2022 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 17 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Ladda ned pressmeddelande