Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Åtgärder ger effekt – mer än dubblad vinst i första kvartalet

Regulatoriska pressmeddelanden

PE inleder 2020 med ett starkt kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 341 (370) miljoner kronor. EBITA mer än fördubblades till 28,9 (13,6) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 8,5 (3,7) procent. De långsiktigt hållbara effektiviseringsåtgärder som genomfördes under 2019 har gett avsedd effekt och verksamheten levererar under kvartalet en lönsamhet mot målsatta nivåer. Samtidigt vidtas omfattande åtgärder för att minimera effekterna av covid-19-pandemin.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 341,1 (370,4) Mkr
  • EBITA uppgick till 28,9 (13,6) Mkr och EBITA-marginalen ökade till 8,5 (3,7) procent
  • EBIT uppgick till 26,1 (13,4) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 7,7 (3,6) procent
  • Periodens resultat uppgick till 16,2 (8,2) Mkr
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 (0,33) kr

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/12569

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 850 558 374
UK: +44 333 3009 271

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 06:30 CET DEN 19 MAJ 2020.

Ladda ned pressmeddelande