Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (Projektengagemang) har förändrats till följd av omvandling av 57 600 A-aktier till 57 600 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under juni 2024 har på aktieägares begäran 57 600 A-aktier omvandlats till 57 600 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 28 juni 2024, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang till 24 555 677 respektive 71 616 893. 5 229 024 av dessa aktier är A-aktier, representerande 52 290 240 röster, och 19 326 653 är B-aktier, representerande 19 326 653 röster.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-28 11:40 CET.

Ladda ned pressmeddelande