Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Investeringar stärker organisation och marknadsposition

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang fortsätter under årets första nio månader att expandera och tillväxttakten landar på 3 procent. Sammanlagt har sex förvärv genomförts med en total årsomsättning på 85 miljoner kronor. Årets tredje kvartal, vilket är det säsongsmässigt minsta, var på samma nivå som under motsvarande period i fjol, dock var det justerade EBITA-resultatet lägre till följd av strukturella och affärsmässiga investeringar.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 248,9 (249,3) Mkr
 • EBITA uppgick till 2,1 (3,0) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 2,1 (9,7) Mkr
 • EBIT uppgick till 1,2 (2,0) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 1,2 (8,8) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 (0,1) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (0,01) kr
 • Under juli månad har antalet aktier och röster i PE ökat med 618 456 B-aktier i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nyemissionen tillförde bolaget 29,1 Mkr före transaktionskostnader

Perioden 1 januari – 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 880,0 (851,4) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 3 procent
 • EBITA uppgick till 51,5 (45,4) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 61,1 (65,4) Mkr
 • EBIT uppgick till 48,7 (42,6) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 58,3 (62,6) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 34,9 (25,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,70 (1,25) kr
 • PE noterades på Nasdaq Stockholm den 19 juni
 • I samband med noteringen och nyttjandet av övertilldelningsoptionen genomfördes en nyemission som före transaktionskostnader tillförde bolaget 329,1 Mkr före transaktionskostnader

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11450

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 56 64 25 09
UK: +44 203 008 98 07

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 7 NOVEMBER 2018.

Ladda ned pressmeddelande