Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE tilldelas dubbla ramavtal av Stockholms stad

Pressmeddelanden

Efter en gedigen och omfattande upphandling tilldelas PE Teknik & Arkitektur ramavtal med både Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor.

Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor har i uppdrag att bygga och förvalta ett hållbart Stockholm. Exploateringskontoret ansvarar för förvaltning, utveckling och exploatering av stadens mark för bostäder och företagsområden, samt för stadens investeringar i gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser inom exploateringsområden. Trafikkontoret ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av stadens anläggningar, samt investeringar i stadens gator, vägar, torg och offentlig belysning. De nya ramavtalen löper i upp till fyra år och innefattar ljusplanering, el- och belysningsprojektering och byggledning. Avrop kommer att ske efter rangordning där PE är rangordnade som nummer ett i bägge avtalen.

– Det känns väldigt roligt att vi de kommande åren får vara med och skapa ett mer hållbart Stockholm tillsammans med både exploateringskontoret och trafikkontoret, säger Christer Karlsson, uppdragsansvarig på PE.

Ladda ned pressmeddelande