Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang förutser lägre Q3-resultat än väntat. VD går till nytt uppdrag

Regulatoriska pressmeddelanden

Det tredje kvartalets EBITA-resultat beräknas bli cirka 20 MSEK lägre än föregående år på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september. Per Hedebäck, VD och Koncernchef, har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag.

Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från och med idag den 17 september. Per Hedebäck kommer att stå till bolagets förfogande under hösten. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående.

– Resultatutvecklingen för Projektengagemang har under augusti och första hälften av september varit påverkad av lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år inom flera av våra divisioner. Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019. Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framförallt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande och tillförordnad VD och Koncernchef för Projektengagemang.

Det lägre än förväntade resultatet under augusti och första hälften av september innebär att Projektengagemangs EBITA- resultat för det tredje kvartalet kommer att vara cirka 20 MSEK lägre än föregående års samt att EBITA-resultatet för helåret 2019 kommer att vara lägre än föregående års resultat. Tidigare bedömning, som omnämndes i VD-kommentaren i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019, var ett förväntat EBITA-resultat för helåret 2019 i linje med eller något bättre än föregående år.

– Vi har idag mottagit Per Hedebäcks avskedsansökan och besked att han väljer att lämna Projektengagemang för annat uppdrag. Jag vill tacka Per för hans insatser i arbetet med att etablera en gemensam plattform för fortsatt tillväxt för Projektengagemang. Styrelsens och ledningens högsta prioritet är att förbättra koncernens lönsamhet. De sälj- och kostnadsinitiativ som inletts under året fortskrider enligt plan och vi kommer att se över om ytterligare initiativ behövs för att förbättra lönsamheten, tillägger Per-Arne Gustavsson.

– Min tid som VD för Projektengagemang har varit utvecklande och händelserik. Jag har fått lära känna fantastiska medarbetare och få ta del av intressanta kunduppdrag och vill tacka alla för samarbetet under de senaste åren, säger Per Hedebäck.

Projektengagemang publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 fredagen den 8 november.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:45 CEST DEN 17 SEPTEMBER 2019.

Ladda ned pressmeddelande