Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang Sweden AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB offentliggör idag årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen för 2018. Årsredovisningen och hållbarhets-redovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.pe.se.

En svensk version bifogas detta pressmeddelande. Den engelska versionen av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras under vecka 18. 

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 09:45 CET.

Ladda ned pressmeddelande