Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Svenskarna siar om framtidens energikällor: Sol, vind och vatten är framtidens melodi

Pressmeddelanden

Klimathotet uppmärksammas mer för var dag som går, och med det också alternativa och förnybara energikällor. Något svenskarna inte verkar ha något emot. Projektengagemangs senaste undersökning visar nämligen att solenergi är den energikälla svenskarna tror vi kommer att se mest av år 2050.

Solenergi, vind- och vattenkraft är framtidens energikällor enligt svenskarna. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs senaste undersökning. Närmare tre av fyra svenskar tror nämligen att solenergi kommer att vara den främsta energikällan i framtiden. Förutom solenergi tror 57 procent av svenskarna att vindkraft kommer att generera den el vi behöver, medan 50 procent tror på vattenkraft. Endast var fjärde svensk tror att kärnkraft kommer att ingå i den framtida energimixen. Den energikälla som svenskarna har lägst förtroende för är kraftvärme. Endast sex procent tror att det kommer vara en vanlig energikälla i framtiden. 

Svenskarna är dock inte helt överens om vilka energikällor som kommer att vara ledande i framtiden. Jämtlänningarna är mest positiva till solenergi, hela 83 procent tror att det blir den främsta energikällan i framtiden. Norrbottningarna är dock inte lika övertygade, där tror endast 61 procent på solenergin. Blekingeborna och boende i Dalarna utmärker sig genom att ha ett fortsatt högt förtoende för kärnkraften då 37 respektive 36 procent tror på energikällan. Det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 27 procent.

– Den rekordvarma sommaren i kombination med slopat krav på bygglov för solceller och sjunkande priser på både solpaneler och batterier för lagring har gett privatmarknaden för solenergi en rejäl skjuts. Att allt fler privatpersoner upptäckt fördelarna med denna energikälla gör det enklare för oss samhällsbyggare att nyttja och integrera förnybara energikällor i utvecklingen av hållbara städer, säger Nicke Rydgren, strategichef på Projektengagemang.

Topp 5 – Här tros det mest på solenergi         Topp 5 – Här tros det minst på solenergi
1. Jämtlands län                           83 %                            1. Norrbotens län              61 %
2. Kronobergs län                        80 %                            2. Dalarnas län                   69 %
3. Södermanlands län                 79 %                            3. Örebros län                    70 %
4. Gotlands län                            79 %                             4. Stockholms län              70 %
5. Hallands län                             78 %                            5. Blekinge län                    71 %

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se

Bilaga:

Hur tror du att samhället främst kommer generera energi år 2050?

Alla Man Kvinna
Solkraft 73 % 68 % 77 %
Vindkraft 57 % 51 % 64 %
Vattenkraft 50 % 53 % 47 %
Kärnkraft 26 % 35 % 17 %
Vågkraft 18 % 17 % 19 %
Väte/fusionskraft 15 % 21 % 9 %
Kraftvärme 6 % 9 % 4 %

Hur tror du att samhället främst kommer generera energi år 2050?

Län Solenergi
Jämtlands län 83 %
Kronobergs län 80 %
Södermanlands län 79 %
Gotlands län 79 %
Hallands län 78 %
Jönköpings län 78 %
Östergötlands län 77 %
Kalmar län 76 %
Västra Götalands län 76 %
Skåne län 75 %
Uppsala län 74 %
Västmanlands län 73 %
Gävleborgs län 73 %
Västernorrlands län 73 %
Västerbottens län 73 %
Värmlands län 72 %
Blekinge län 71 %
Stockholms län 70 %
Örebros län 70 %
Dalarnas län 69 %
Norrbottens län 61 %

Ladda ned pressmeddelande