Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vinnande parhus i Vårgårda

Pressmeddelanden

PE Teknik & Arkitektur har tillsammans med Rydlers Bygg vunnit en markanvisningstävling i Hjultorps Kulle. Fokus är en hållbar helhet där arkitekturen stämmer väl överens med områdets befintliga bebyggelse. ”Är bebyggelsen uppskattad och fungerar bra, skapar den också hållbarhet över tid,” säger Jakob Seidal, ansvarig arkitekt på PE.

Genom att skräddarsy bebyggelsen efter platsen skapades en attraktiv lösning som möjliggör en god projektekonomi.

– Utifrån landskapsbilden valde vi att arbeta med parhus placerade i en solfjädersform anpassad till gatans lutning. Husens karaktär hämtar inspiration både från den befintliga bostadsbebyggelsen, kringliggande jordbrukslandskap samt den äldre industribebyggelsen vid Säveån i närheten, säger Jakob Seidal, uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA på PE Teknik & Arkitektur.

Hållbar helhet
Husen byggs så långt det är möjligt med lokalt producerade naturmaterial, av lokala hantverkare för att minska transporter. Husen har trästomme och träfasader samt är välisolerade och flexibla så att de kan förändras med de boendes behov. Energianvändningen minimeras och miljövänliga material används, till exempel är slipade betonggolv standard vilket minskar användningen av plaster och kemikalier samt ger bättre effekt från uppvärmningssystemen.

–Hållbarhet handlar även om att se helheten, där byggnaden är en del både i energisystem och i ett vardagsliv och socialt sammanhang. Är bebyggelsen uppskattad och fungerar bra, skapar den också hållbarhet över tid, avslutar Jakob.

Parhusen planeras stå färdiga under 2023.

Bilder