Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Finansiella mål

PEs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås.

Tillväxt
En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv

Lönsamhet
10 procent EBITA-marginal över tid

Skuldsättning
En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska överstiga 2,5

Utdelningspolicy
30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna