Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Investor Relations

PE är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Vi lägger stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

PEs B-aktier är noterade på huvudlistan Small Cap, Nasdaq Stockholm sedan juni 2018.

Rapporter

Delårsrapport oktober till december, 2023

Delårsrapport oktober till december, 2023

Delårsrapport juli till september, 2023

Delårsrapport juli till september, 2023

Delårsrapport april till juni, 2023

Delårsrapport april till juni, 2023

Delårsrapport januari till mars, 2023

Delårsrapport januari till mars, 2023

Års- och hållbarhetsredovisning, 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Delårsrapport oktober till december, 2022

Delårsrapport oktober till december, 2022
Se alla rapporter

Pressmeddelanden

Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – Fokus på lönsamhet

Fjärde kvartalet har fortsatt präglats av osäkerheter i marknaden vilket påverkat debiteringsgraden. Samtidigt är behoven stora inom bland annat energi, försvar,…

Se alla pressreleaser