Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Delårsrapport januari-mars 2023 – ökad attraktivitet

Regulatoriska pressmeddelanden

Trots oro i omvärlden och ett utmanande makroekonomiskt läge ökar vi vår attraktivitet. Vårt erbjudande är i linje med våra kunders behov och intresset för att börja på PE har aldrig varit så stort som idag. Vi bidrar till långsiktigt aktieägarvärde genom att skapa en effektiv organisation med en lönsam tillväxt.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 245,8 (250,3) miljoner kronor
  • Förlikningsöverenskommelse gällande tvist kopplat till Soleed Sweden AB (avvecklat 2016) påverkade kvartalets omsättning och EBITA med -5,2 miljoner kronor
  • EBITA uppgick till 12,7 (20,0) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 5,2 (8,0) procent
  • EBIT uppgick till 10,8 (18,1) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,4 (7,2) procent
  • Periodens resultat uppgick till 6,2 (12,0) miljoner kronor
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,49) kronor, ingen utspädningseffekt
  • EBITA och EBITA-marginalen, exklusive förlikningsöverenskommelse gällande tvist är 17,9 miljoner kronor respektive 7,1 procent

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 4 MAJ 2023.

Ladda ned pressmeddelande