Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang

Pressmeddelanden

Som ett resultat av den nyemission av 6 382 979 B-aktier som Projektengagemang Sweden AB (publ) har genomfört i samband med dess börsnotering har antalet aktier och röster i bolaget förändrats sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 23 937 221 respektive 73 401 221. 5 496 000 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 960 000 röster, och 18 441 221 är B-aktier, representerande 18 441 221 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 13:00 (CET).

Om Projektengagemang

Projektengagemang är en multidisciplinär aktör inom den svenska teknikkonsultmarknaden och erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är därutöver representerat på över 35 orter i Sverige på totalt omkring 50 kontor samt i Chennai, Indien genom dotterbolaget PE-Aristi. Per den 31 mars 2018 hade Bolaget 986 anställda. Projektengagemang har sedan etableringen 2006 uppnått stark nettoomsättningstillväxt, både organiskt och via förvärv. Projektengagemang bedriver sin verksamhet inom de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Installation och Industri & Energi. Under 2017 uppgick Projektengagemangs nettoomsättning till 1 171 miljoner kronor och justerad EBITA till 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 8,3 procent.

Ladda ned pressmeddelande