Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 9000 A-aktier till 9000 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till
B-aktie. Under juni 2023 har på aktieägares begäran 9000 A-aktier omvandlats till 9000 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 29 juni 2023, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 72 143 393. 5 287 524 av dessa aktier är A-aktier, representerande 52 875 240 röster, och 19 268 153 är B-aktier, representerande 19 268 153 röster.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-29 16:16 CET.

Ladda ned pressmeddelande