Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 18 000 A-aktier till 18 000 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under november 2019 har på aktieägares begäran 18 000 A-aktier omvandlats till 18 000 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 29/11 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 aktier respektive 73 142 393 röster. 5 398 524 av dessa aktier är A-aktier, representerande 53 985 240 röster, och 19 157 153 är B-aktier, representerande 19 157 153 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 16:30 (CET).

Ladda ned pressmeddelande