Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang

Regulatoriska pressmeddelanden

Under juli månad har antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) ökat med 618 456 aktier och röster med anledning av nyemission av 618 456 B-aktier i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang till 24 555 677 respektive 74 019 677. 5 496 000 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 960 000 röster, och 19 059 677 är B-aktier, representerande 19 059 677 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 08:00 (CET).

Om Projektengagemang
Projektengagemang är en multidisciplinär aktör inom den svenska teknikkonsultmarknaden och erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är därutöver representerat på över 35 orter i Sverige på totalt omkring 50 kontor samt i Chennai, Indien genom dotterbolaget PE-Aristi. Per den 31 mars 2018 hade Bolaget 986 anställda. Projektengagemang har sedan etableringen 2006 uppnått stark nettoomsättningstillväxt, både organiskt och via förvärv. Projektengagemang bedriver sin verksamhet inom de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Installation och Industri & Energi. Under 2017 uppgick Projektengagemangs nettoomsättning till 1 171 miljoner kronor och justerad EBITA till 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 8,3 procent.

Ladda ned pressmeddelande