Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Fortsatt omsättningstillväxt

Pressmeddelanden

Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från årets första halvår med en stark tillväxt i nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppvisade en marginell nedgång.

TREDJE KVARTALET, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 249 (160) mkr, en tillväxt motsvarande 56 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 (9) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 15 (9) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 (3) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 9 (5) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i kvartalet till totalt 7 (2) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 0,03 (­0,37) kr
 • Under tredje kvartalet har Projektengagemang vunnit ett uppdrag att verka som generalkonsult i framtagandet av Lidls nya butikskoncept. Lidl har idag cirka 170 butiker runt om i landet och målet är att nå 200 butiker fram till 2020. Det nya butikskonceptet fokuserar på hållbarhet och miljö och målet att samtliga butiker miljöcertifieras

PERIODEN, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 851 (562) mkr, en tillväxt motsvarande 51 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 (53) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 82 (53) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (34) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 63 (41) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i perioden totalt till 20 (7) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Periodens resultat uppgick till 26 (21) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 4,41 (3,48) kr
 • Projektengagemangs styrelse har utsett Per Hedebäck till ny Vd och koncernchef. Per Hedebäck tillträdde den 1 oktober och efterträdde dåvarande Vd och koncernchef Per-Arne Gustavsson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Projektengagemangs Vice vd och operativ chef Per Göransson lämnar sina uppdrag för att gå i pension i inledningen av 2018. Per Göransson kommer fortsatt att vara engagerad i Projektengagemang i rollen som styrelseledamot

Här finner du rapporten i sin helhet.

 

Ladda ned pressmeddelande