Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet 2018

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang levererar ett stabilt första halvår sett till omsättning och resultat. Omsättningen ökade och en förbättring av rörelseresultat för kvartalet såväl som för halvåret jämfört med föregående år. Grunden för en fortsatt expansion är nu lagd genom notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 324,1 (299,4) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 8 procent
 • EBITA uppgick till 19,7 (15,7) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,9 (23,2) Mkr
 • EBIT uppgick till 18,8 (14,8) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 26,0 (22,3) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 13,1 (9,7) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,49) kr
 • Projektengagemang noterades på Nasdaq Stockholm den 19 juni
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission som före transaktionskostnader tillförde bolaget 300 Mkr
 • Åsa Holmgren rekryterades under perioden till rollen som HR-direktör

Perioden, 1 januari – 30 juni 2018                                              

 • Nettoomsättningen uppgick till 631,1 (602,1) Mkr, en tillväxt motsvarande cirka 5 procent
 • EBITA uppgick till 49,4 (42,4) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 59,0 (55,7) Mkr
 • EBIT uppgick till 47,5 (40,6) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 57,1 (53,8) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 35,3 (25,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,38) k
 • Ny organisationsstruktur infördes under första kvartalet. Projektengagemang organiseras nu utifrån fyra divisioner
 • Projektengagemang har under perioden förvärvat fem bolag med en total beräknad årsomsättning på 70 Mkr

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 10:30 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med CFO Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11396

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 56 64 26 62
UK: +44 203 008 9811

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 21 AUGUSTI 2018.

Ladda ned pressmeddelande