Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Pressmeddelanden

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvärdera sina städer. I Samhällsbarometern har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på vad invånarna tycker om planeringen i sina städer. I år toppar Örebro, Lund och Linköping listan över städerna som är bäst planerade. Minst nöjda är invånarna i storstäderna Göteborg, Stockholm och Uppsala.

I Samhällsbarometern 2021 har invånarna i Sveriges tolv största städer fått bedöma sina städer inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Bäst på stadsplanering är Örebro där hela 69 procent av invånarna är nöjda med stadsplaneringen. Därefter placerar sig Lund på en andra plats följt av Linköping på en tredje plats, med en nöjdhet på 68 respektive 66 procent.

Göteborg hamnar sist för andra året i rad. Endast 50 procent av stadens invånare uppger att de är nöjda med hur staden planerats. Trots bottenplaceringen är staden dock på väg åt rätt håll. Jämfört med förra året är det fler som är nöjda med hur stads planering, en ökning med sju procentenheter. Även Stockholm och Uppsala rankas lågt av sina invånare i årets rapport.

– Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel. I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Förbättrad stadsplanering – dock färre nöjda med bostadsutvecklingen
Kanske har reserestriktioner och utflykter på hemmaplan bidragit till att allt fler svenskar utforskat sina närområden. Det är nämligen fler som uppger att det är enkelt att ta sig runt med cykel och till fots – 83 procent jämfört med 77 procent innan pandemin.

Årets rapport visar även att fler upplever att deras stad erbjuder en bra variation av boenden. Däremot upplever färre att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. En minskning med fem procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes år 2020 innan pandemin. I Norrköping och Stockholm har störst negativ förflyttning skett, där andelen nöjda invånare minskat med 15 respektive 11 procentenheter jämfört med före pandemin.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://samhallsbarometern2021.pe.se/

Topplista: Så många är nöjda med planeringen av sin stad

1. Örebro 69 %

2. Lund 68 %

3. Linköping 66 %

4. Umeå 66 %

5. Jönköping 65 %

6. Malmö 64 %

7. Norrköping 63 %

8. Helsingborg 63 %

9. Västerås 62 %

10. Uppsala 55 %

11. Stockholm 52 %

12. Göteborg 50 %

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2021 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen PE för sjätte året i rad. I årets upplaga har 4 600 svenskar svarat på 19 frågor och påståenden om staden de lever i inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer. Antalet personer som svarat i respektive stad är minst 300.

Se bilagor och mer statistik i bifogad PDF.

Ladda ned pressmeddelande