Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nya chefer bygger tjänsteområde inom tillstånd enligt miljöbalken, MKB och miljöutredningar

Pressmeddelanden

PE Teknik & Arkitekturs affärsområde Miljö förstärks nu av tre nya sektionschefer. I maj tillträdde Emma Gille i Stockholm/Uppsala, liksom Magdalena Frisk, som etablerar affärsområdet i Karlstad/Örebro. Andrea Rutgersson ska från augusti etablera en ny grupp i Göteborg.

De tre nya cheferna är alla inriktade på snabb expansion inom tjänsteområdet tillstånd enligt miljöbalken, MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och miljöutredningar. Till följd av de nya investeringar som görs i industrins och samhällets gröna omställning är vår expertis starkt efterfrågad. Det handlar om fossilfria lösningar för att motverka klimatförändringar och i dag sker en stor transformation till hållbara energikällor som sol- och vindkraft och produktion av fossilfria bränslen.

För att dessa investeringar ska kunna göras krävs ofta tillstånd enligt miljöbalken och här kommer PE ha en viktig roll att spela. Vi ser även en stor efterfrågan på våra tjänster inom utveckling av framtidens hållbara städer som handlar om hållbar planering och hållbart byggande, återvinning och återbruk, hantering av förorenade områden och kemikalier, rent vatten samt främjande av biologisk mångfald.

– Att hjälpa kunder med tillståndsfrågor och utgör en viktig pusselbit för att vara Sveriges ledande konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö. Emma, Magdalena och Andrea är alla fantastiska förstärkningar till vårt affärsområde Miljö som tillsammans har lång erfarenhet av branschen. Med affärsmässighet, engagemang och erfarenhet av att bygga starka team kommer de att bidra till vår fortsatta lönsamma tillväxtresa och förmåga att leverera högst kundvärde, säger Charlotte Gyllenhammar, affärsområdeschef för Miljö på PE.

Om Emma Gille
Sedan början av maj är Emma Gille ny sektionschef för Förorenade områden och tillstånd på PE i Stockholm/Uppsala. Med 20 års erfarenhet av branschen kommer hon närmast från Sweco där hon senast varit gruppchef för Miljö Industri i Stockholm och ansvarat för ett 20-tal konsulter.

Om Magdalena Frisk
Sedan mitten av maj är Magdalena Frisk sektionschef för Miljö på PE i Karlstad med uppgift att bygga upp en miljögrupp på orten. Även hon har 20 års erfarenhet inom branschen. Närmast kommer hon från WSP och posten som avdelningschef för Samhällsbyggnad i Karlstad, med ansvar för ett 50-tal konsulter

Om Andrea Rutgersson
I augusti tillträder Andrea Rutgersson som sektionschef Miljö på PE i Göteborg och ska bygga upp en ny grupp som erbjuder affärsområde Miljös tjänster brett. Andrea har över tio års erfarenhet av branschen och stor vana att driva omfattande tillståndsprövningar av främst industrier, exempelvis miljökonsekvensbeskrivning för tillverkningsindustri, P2X (e-metanol) och solcellsanläggning. Andrea kommer närmast från Sweco, och har tidigare varit på WSP och Afry.