Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nytt verktyg hjälper fastighetsägare med taxonomi compliance

Pressmeddelanden

Den 1 januari 2022 ska EU:s taxonomiförordning träda i kraft och regelverket ställer stora krav. Därför har PE utvecklat ett nytt verktyg som hjälper fastighetsägare att förstå vilka hållbarhetsåtgärder i fastighetsbeståndet som krävs för att möta de nya kraven.

EU:s taxonomiförordning ställer stora krav på svenska fastighetsägare och för att bättre förstå påverkan har PE utvecklat ett nytt verktyg. Med hjälp av verktyget görs en övergripande kartläggning av fastigheterna som ger svar på hur väl företaget lever upp till kraven i taxonomin. Målet är att identifiera relevanta åtgärder som på bästa sätt förbättrar hållbarhetsprestandan i fastighetsbeståndet.

– Taxonomiförordningen sätter fokus på mätbara hållbarhetsåtgärder i fastigheterna som innebär nya utmaningar för fastighetsägare. Det gäller att tidigt förstå hur detta kommer att påverka verksamheten samtidigt som gränsvärden och definitioner löpande uppdateras. Med vår expertis vill vi hjälpa fastighetsägare att fatta kloka beslut i en snabbrörlig värld, säger Anna Larsson, hållbarhetsstrateg och ansvarig för verktyget taxonomi compliance för fastighetsägare.

Det nya verktyget hjälper fastighetsägare att förstå nuläget och ta fram en handlingsplan för att nå rätt nivå av taxonomi compliance. Den anpassas efter företagets målbild och det övergripande hållbarhetsarbetet. Verktyget uppdateras löpande med aktuella beslut kring tekniska granskningskriterier, exklusionskriterier och minimikrav, detta för att kunna förbereda fastighetsägare på bästa sätt inför det nya regelverket.

– Detta är en fråga alla ledningsgrupper inom fastighetsbranschen funderar över just nu. Med satsningen fortsätter vi stärka vårt erbjudande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare i samhällsbyggnadssektorn. Genom att kombinera vår vassaste kompetens inom teknik, ekonomi och hållbarhet kan vi översätta fastighetsägares mest affärsstrategiska utmaningar och möjligheter till konkreta åtgärder, säger Amanda Tevell, Affärsområdeschef Samhällsutveckling på PE.

Här kan du läsa mer om erbjudandet.

Ladda ned pressmeddelande