Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE bildar ett hållbarhetsråd

Pressmeddelanden

Som ett steg på vägen att förverkliga Projektengagemangs vision om att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar bildar nu koncernen ett hållbarhetsråd. Förutom att leda och koordinera koncernens dagliga hållbarhetsarbete ska rådet även fungera som en kommunikationskanal mellan medarbetare och ledning. Målet är att öka PEs bidrag till byggandet av ett hållbart samhälle.

I hållbarhetsrådet kommer medarbetare med olika kompetenser att samlas och leda samt koordinera koncernens hållbarhetsarbete. För att säkerställa rådets inflytande är VD Per Hedebäck en av medlemmarna. Frågeställningarna kommer att beröra allt från PEs kunderbjudande, leverantörsansvar och samhällspåverkan till interna miljöfrågor, jämlikhet och affärsetik.

– För att vi ska kunna fortsätta att vara med och förnya vårt samhälle så krävs det att vi utmanar även oss själva. Hållbarhetsrådet ska se till att vi konkretiserar och genomför olika aktiviteter för att stärka vårt erbjudande såväl internt som externt. Dessa frågor är avgörande för oss, våra kunder och vårt samhälle. Därför kommer rådet att rapportera direkt till mig som VD, säger Per Hedebäck, VD och Koncernchef på PE.

I samband med rådets bildande går Pia Stoll in som en av hållbarhetsspecialisterna i rådet och avslutar därmed sitt uppdrag som Hållbarhetschef.

– Vi måste bli mer snabbfotade i vårt hållbarhetsarbete, tiden börjar bli knapp innan det är för sent för oss att kunna skapa ett gott samhälle inom planetens gränser. Hållbarhet är en fråga som involverar många kompetenser och då behöver dessa representeras och samverka när vi diskuterar fram konkreta förändringsförslag, initiativ och strategier framåt. PE har under 2018 säkrat kvaliteten i rutiner, processer och styrdokument rörande hållbarhet och nu ska vi med rådets hjälp under 2019 utveckla och utöka hållbarhetsarbetet vi bedriver i våra kunduppdrag, säger Pia Stoll.

Medlemmarna i PEs hållbarhetsråd är:
Per Hedebäck, VD och Koncernchef
Amanda Tevell, Projektchef strategi- & affärsutveckling
Peter Stigson, Gruppchef Hållbar samhälls- & näringslivsutveckling samt Tekn. Dr. Energi- & miljöteknik
Pia Stoll, Seniorkonsult hållbarhet och Fil. Dr. Industriell Ekologi
Sofia Wollmann, Kvalitets- och Miljöchef
Åsa Holmgren, HR-direktör

Ladda ned pressmeddelande