Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE konverterar befintliga kreditfaciliteter om 226 Mkr till hållbarhetslänkade lån

Pressmeddelanden

PE Teknik & Arkitektur stärker sitt hållbarhetsarbete ytterligare genom att länka hållbarhetsmål till bolagets befintliga kreditfaciliteter om totalt 226 Mkr. Krediten är avsedd för bolagets generella långfristiga finansieringsbehov och förvärv. 

Villkoren för kreditfaciliteterna och PEs årliga räntekostnad kopplas till bolagets långsiktiga arbete för minskning av klimatutsläpp samt en jämn könsfördelning bland PEs medarbetare.

– Det är fullständigt naturligt för PE att koppla bolagets finansiering till hur vi presterar inom hållbarhet, som har varit en del av PEs vision och affärsstrategi ända sedan företaget grundades 2006. Vår strävan är att aktivt bidra till FNs Agenda 2030 och en positiv samhällsutveckling. Vi gör det genom hållbar rådgivning och kunskapsdelning, genom att vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare samt genom att bedriva ett ansvarsfullt företagande, säger Liselotte Haglind, Finansdirektör på PE.

Ändringsavtalet har ingåtts med PEs befintliga bank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som även är hållbarhetskoordinator.

Ladda ned pressmeddelande