Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE lanserar nytt affärsområde med fokus på hållbar samhällsutveckling

Pressmeddelanden

PE lanserar ett nytt affärsområde med fokus på att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling genom strategisk analys och rådgivning. Det nya affärsområdet Samhällsutveckling kommer att ledas av Amanda Tevell.

Komplexiteten och förändringstakten ökar inom samhällsbyggnadsbranschen och det krävs ett allt mer genomtänkt förhållningssätt. I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. I affärsområdet har PE samlat spetskompetens för att lösa komplexa utmaninar inom samhällsbyggnad. Tjänster som erbjuds innefatttar avancerade kunskapstjänster som strategisk rådgivning och analys, affärs- och verksamhetsutveckling samt expertis inom hållbarhet och digitalisering. Tjänsterna riktar sig till företag, organisationer, kommuner och myndigheter. Affärsområdet blir också en plattform för PEs externa innovationsarbete, där PEs olika teknikdiscipliner, samarbetspartners och kunder samverkar.

– Vi kan nu hjälpa våra kunder att göra genomtänkta val för att utvecklas i en mer hållbar riktning, både strategiskt och praktiskt. Inom det nya affärsområdet utvecklar vi strategier, beslutsunderlag, genomlysningar, genomförandeplaner eller är med som rådgivare under viktiga skeden i utvecklingen, säger Amanda Tevell, Affärsområdeschef Samhällsutveckling på PE.

– PEs vision att förnya vårt samhälle kräver att vi lyckas omsätta ideér till praktisk verklighet. För detta måste vi samverka internt och med olika aktörer i samhället. Det nya affärsområdet inom hållbar samhällsutveckling är ytterligare ett steg för att möjliggöra detta, säger Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef på PE.

Amanda Tevell kommer senast från rollen som Strategi- & Affärsutvecklingschef på PE och har en bakgrund som strategikonsult på Accenture. Amanda är utbildad på Chalmers Arkitektur & Teknik med en Masterexamen inom hållbar utveckling.

Läs mer om affärsområdet här

Ladda ned pressmeddelande