Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE Teknik & Arkitektur anlitas för expansion av flygplatser i Umeå och Kiruna

Pressmeddelanden

Swedavia planerar att bygga ut flygplatserna i Umeå och Kiruna för att möta växande behov i respektive region. I båda fallen har PEs arkitekter fått i uppdrag att ta fram förstudie och lösningsalternativ. PE har stor erfarenhet från flera tidigare liknande uppdrag, bland annat utvecklingen av Arlanda Airport.

Umeå är en av Sveriges mest expansiva regioner, både som ett nav för olika transportslag i Västerbotten och norra Västernorrland samt som ett centrum för näringsliv, besöksnäring, studier, forskning och utveckling. Därför planeras en utbyggnad av regionens flygplats som har stora kapacitetsbrister inom flera områden. Bland annat måste ett uttjänt tak som ersättas för att klara nuvarande trafik och kommande trafikutveckling. Uppdraget för PEs arkitekter är att utföra en förstudie och ta fram lösningsalternativ för om- och tillbyggnad som beslutsunderlag för Swedavias ledning och vidare projektering.

I Kiruna pågår en flytt av en stor del av staden, samtidigt som gruvnäringen satsar inför framtiden och Lappland är ett populärt resmål. Flygplatsen har status som riksintresse och ser över uppgradering för att kunna möta en ökande trafikbild, vilket kräver större och effektivare ytor. PEs arkitekter ska utföra en förstudie och ta fram lösningsalternativ för tillbyggnation av cirka 1 900 kvadratmeter och ombyggnation av den befintliga terminalbyggnaden på 2 300 kvadratmeter, även i detta fall som beslutsunderlag.

Båda de två orterna är viktiga för den pågående gröna industriella revolution i norra Sverige, inte minst då vad gäller omställningen till eldrift. I Umeå arbetar Swedavia med att utveckla elflyg och i Kiruna meddelades tidigare i år nyheten om Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som potentiellt kan brytas för att användas i tillverkningen av bland annat elbilar och vindkraftverk.