Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE Teknik & Arkitektur antar nya hållbarhetsmål

Regulatoriska pressmeddelanden

De nya hållbarhetsmålen har en tydlig koppling till företagets vision att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Målen ska, i kombination med de finansiella målen, säkerställa att PE styr mot en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. 

PEs hållbarhetsmål innebär att företaget aktivt ska bidra till FNs Agenda 2030 och till samhällets utveckling, det sker genom uppdrag tillsammans med kunder och partners. PE Teknik & Arkitektur ägs av den börsnoterade koncernen Projektengagemang vars styrelse har antagit hållbarhetsmålen, de följs upp genom tre områden:

  • PE bidrar aktivt till Agenda 2030 genom hållbar rådgivning och kunskapsdelning, vilket märks i kundnöjdhet (NPS>50) samt i att bolagets kunder upplever att PE bidragit till hållbarhet i mer än 90 % av uppdragen.
  • PE ska vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som arbetar för inkludering, mångfald och kompetensutveckling, det avspeglas i en hög medarbetarnöjdhet (eNPS > 50) samt jämn könsfördelning på alla nivåer (40/60).
  • PEs ansvarsfulla företagande möjliggör utveckling och skapar långsiktigt värde genom att 100 % av bolagets medarbetare tagit del av och accepterat PEs uppförandekod samt att PE år 2030 är ett klimatneutralt företag genom en årlig minskning av CO2-utsläpp ≥ 10 %

– Hållbarhet har varit en del av PEs vision och affärsstrategi sedan företaget grundades 2006. Vi befinner oss i centrum av de pågående omvärldsförändringarna och vi har en unik möjlighet att skapa lösningar för samhällets utmaningar genom vår kunskap och expertis. Tillsammans med våra kunder och partners gör vi skillnad varje dag, säger Helena Hed, VD och Koncernchef för PE.