Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE tilldelas ramavtal med Västfastigheter

Pressmeddelanden

Projektengagemang har efter upphandling tilldelats ramavtal med Västfastigheter. Avtalet avser konsulttjänster inom teknikområdet byggkonstruktion inklusive geoteknik och sträcker sig över minst två år med start 2020.

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som hyrs in. Västfastigheter äger och förvaltar bland annat sjukhus, naturbruksgymnasier, folkhögskolor, depåer, resecentrum och hållplatser.

– Det är ett viktigt ramavtal för PE och det visar att vår satsning inom byggkonstruktion ligger rätt i tiden. Nu ser vi fram emot att vara med och utveckla Västfastigheters fastigheter, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på PE.

Avtalstiden är två år och börjar gälla den 1 januari 2020 med möjlig förlängning vid två tillfällen med en maximal avtalstid på fyra år. Det nya ramavtalet innebär att avrop kommer att ske efter rangordning, där PE är rangordnade två av tre. Rangordningen ger en målsättning att styra mot en volym om 30 procent av Västfastigheters behov inom det upphandlade teknikområdet.

Ladda ned pressmeddelande