Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang fastställer nya finansiella mål

Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB (publ) har fastställt nya finansiella mål.

– Det finns stora möjligheter att utveckla företaget under de kommande åren och 2025 ska PE vara Sveriges ledande teknikkonsult med fokus på byggnader. De uppdaterade finansiella målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande.

Projektengagemangs nya finansiella mål utgörs av:

  • Lönsamhetsmål: 10 procent EBITA-marginal över tid
  • Tillväxtmål: En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv
  • Skuldsättningsmål: En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska överstiga 2,5
  • Utdelningspolicy: 30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna.

Denna information är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:25 CET.

Ladda ned pressmeddelande