Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang förvärvar Integra – en specialist inom byggkonstruktion

Regulatoriska pressmeddelanden

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Integra Engineering AB (”Integra”), en specialist inom byggkonstruktion. Med förvärvet blir Projektengagemang en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige. Genom förvärvet tar Projektengagemang ytterligare ett stort steg i tillväxtstrategin med målet att ta ledande positioner inom lönsamma marknader och verksamhetsområden.

Integra är specialiserade på byggkonstruktion inom såväl byggsektorn som industrin med specialisttjänster inom byggprojektledning, byggnadsfysik, markprojektering och brandskydds-projektering. Företaget har omkring 200 medarbetare på tio kontor i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Örebro, Malmö, Linköping, Uddevalla och Visby. År 2017 omsatte Integra närmare 200 miljoner kronor och hade ett EBITDA-resultat om drygt 34 miljoner kronor.

– Förvärvet av Integra är ett stort och viktigt steg för oss på Projektengagemang och tillsammans blir vi en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige. Vi har en stor samsyn på vikten av en stark kultur där samverkan, engagemang och entreprenörsskap är avgörande för att nå framgång. Nu ska vi gemensamt fortsätta vår lönsamma tillväxtresa och förse våra kunder med fler sammansatta, innovativa och hållbara lösningar, säger Per Hedebäck, VD och Koncernchef på Projektengagemang.

– Projektengagemangs resa är väldigt imponerande och det känns spännande att nu framöver få vara en stor och viktig del av den. Detta ger oss på Integra möjligheter att expandera vår affär och det stärker erbjudandet till våra kunder med både bredd och spetskompetens. Det här ger även våra medarbetare större utvecklingsmöjligheter i form av nya spännande uppdrag och nya karriärvägar, säger Kjell-Åke Johansson, VD på Integra.

– Tillsammans med Integra får vi en stabil grund att stå på i vårt fortsatta tillväxtarbete. De är ett bolag med erkänt skickliga medarbetare och de har en hög närvaro i våra fokusregioner. Vi är övertygade om att detta förvärv gör att vi kan behålla och rekrytera fler kompetenta ingenjörer, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på Projektengagemang.

Köpeskillingen uppgår till 250 miljoner kronor. Baserat på resultatnivåer i Integras senaste tolv månader (september 17 – augusti 18) motsvarar köpeskillingen en EV/EBITDA-multipel på 7,1, vilket är i linje med historiska förvärvsnivåer. 125 miljoner kronor av köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av förvärvskredit hos SEB och resterande del genom användande av Projektengagemangs egna likvida medel. Efter att förvärvet genomförts kommer Projektengagemang fortsatt att ha en god kapitalstruktur, med en förväntad proforma nettoskuld/EBITDA på cirka 1,4, vilket är i linje med koncernens finansiella mål på medellång sikt, samtidigt som det finns utrymme för fortsatta förvärv. Förvärvet förväntas framförallt skapa synergier och tillväxt genom ökade intäkter och ett förstärkt gemensamt erbjudande. Integra kommer att ingå i Projektengagemangs division Bygg & Anläggning. Förvärvet beräknas slutföras i mitten av december 2018.

Om Projektengagemang
På Projektengagemang, i dagligt tal PE, jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. PE finns på över 35 orter och omsatte år 2017 omkring 1,2 miljarder kronor. PEs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet PENG.

Om Integra
Integra är specialiserade på byggkonstruktion med specialisttjänster inom byggprojektledning, byggnadsfysik, markprojektering och brandskyddsprojektering. Företaget grundades 1999 och har idag cirka 200 medarbetare på kontor i tio orter och omsatte närmare 200 miljoner kronor år 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Hedebäck, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: per.hedeback@pe.se

Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, PR- & pressansvarig
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM OVANSTÅENDE KONTAKTPERSONERS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 27 NOVEMBER 2018 KLOCKAN 10:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande