Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang Sweden AB (publ) förlänger kreditavtal

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) har förlängt befintligt avtal med SEB rörande kreditfacilitet. Faciliteten sträcker sig nu till 27 november 2022 och består av banklån, förvärvskredit samt checkkredit, med ett totalt kreditutrymme om 349 miljoner kronor. Villkoren är i huvudsak oförändrade. Outnyttjat kreditutrymme per den 30 september 2020 var 160 miljoner kronor.

– Tillsammans med det goda resultat under de första nio månaderna ger det förlängda avtalet finansiell styrka och skapar ytterligare stabilitet framåt, säger Peter Sandberg, Finansdirektör. 

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 23 DECEMBER 2020 KLOCKAN 14:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande