Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemang Sweden AB (publ) SEK 381 000 000 i långfristiga lån och SEK 100 000 000 i revolverande lån

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) (“Projektengagemang”) har den 27 november 2018 avtalat att förvärva Integra Engineering AB (“Integra”), en specialist inom byggkonstruktion, och deras dotterbolag.

Projektengagemang har säkrat bankfinansiering på SEK 125 000 000 (”förvärvsfacilitet”) för förvärvet från Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB”). Finansieringen av förvärvet består av (i) ett långfristigt lån om SEK 125 000 000 med tre års löptid från verkställandet av transaktionen och ii) SEK 125 000 000 som finansierats med egen kassa.

Utöver Förvärvsfaciliteten har Projektengagemang tillhandahållit ett långfristigt lån om SEK 100 000 000 med treårs löptid vars syfte är att användas för att finansiera potentiella framtida förvärv. Därutöver har SEB refinansierat Projektengagemangs existerande skuld om SEK 100 000 000 i ett revolverande lån och SEK 156 000 000 i ett långfristigt lån, båda faciliteterna med tre års löptid. Lånevillkoren innehåller sedvanliga så kallade covenanter i form av bland annat nettolåneskuld i relation till rörelseresultat före avskrivningar på maximalt samt soliditet.

Ingen ytterligare information gällande finansieringen kommer att offentligöras i nuläget. För mer information om förvärvet läs mer www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Arvid Linder, PR- & Pressansvarig
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM OVANSTÅENDE KONTAKTPERSONERS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 27 NOVEMBER 2018 KLOCKAN 10:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande