Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs års- och hållbarhetsredovisning 2023 är publicerad

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort års- och hållbarhetsredovisning för 2023 och den finns nu tillgänglig på bolagets webbplats ir.pe.se (http://www.ir.pe.se). Året har präglats av ett fortsatt utmanande konjunkturläge med dämpad investeringsvilja som har påverkat delar av bolagets marknad. Samtidigt påverkar den gröna omställningen efterfrågan positivt på sikt.

”Under året har vi vidtagit kraftfulla åtgärder för att anpassa oss till den rådande marknaden och öka lönsamheten. Den långsiktiga efterfrågan på våra tjänster är växande – det behövs ingenjörer, arkitekter och specialister som samverkar för att klara av de alltmer komplexa frågeställningarna som samhället ställs inför. Vår strategiska inriktning och målsättning är att vara Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö och vi fortsätter bygga en stabil, effektiv och kundnära organisation.”, kommenterar Liselotte Haglind, tillförordnad VD och Koncernchef.

Rapporten är bifogad till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på ir.pe.se/ir/finansiella-rapporter/.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-27, 16:00.

Ladda ned pressmeddelande