Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektengagemangs årsredovisning för 2019 är publicerad

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang Sweden ABs (publ) årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019 har offentliggjorts och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.pe.se samt i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 14:40 CET.

Ladda ned pressmeddelande