Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stabil inledning på 2018

Pressmeddelanden

Projektengagemang levererar ett stabilt första kvartal sett till omsättning och resultat trots omställningsarbete i två av fyra divisioner. Omsättningen ökade och justerat rörelseresultat var oförändrat under kvartalet jämfört med föregående år. Glädjande är att de underliggande tillväxtfaktorerna fortsätter att vara starka.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 307,1 (302,7) Mkr, en tillväxt motsvarande drygt 1 procent
  • EBITA uppgick till 29,7 (26,7) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 32,0 (32,5) Mkr
  • EBIT uppgick till 28,8 (25,8) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 31,1 (31,6) Mkr
  • Jämförelsestörande kostnader uppgick till totalt 2,3 (5,8) Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 22,2 (15,8) Mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,78 (2,73) kr
  • Under första kvartalet har en ny organisatonstruktur införts. Projektengagemang organiseras nu utifrån fyra divisioner
  • Förändrad koncernledning som nu inkluderar cheferna för de fyra divisionerna samt en strategi- och aff ärsutvecklingschef
  • Projektengagemang tecknade i slutet av kvartalet förvärvsavtal med två företag med tillträde under andra kvartalet
  • Under april månad har Krister Lindgren inträtt som ny IR-chef. Krister har varit verksam i koncernen under det senaste året och ingår nu i koncernens ledningsgrupp

Här finner du rapporten i sin helhet.
 

Ladda ned pressmeddelande