Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stor lönsamhetsförbättring skapar stabilitet

Regulatoriska pressmeddelanden

Det arbete och fokus som lagts på att förbättra lönsamheten har gett resultat och under 2020 tog PE stora steg mot målsatt marginalnivå. Under året förbättrades EBITA-resultatet till 79 (-16) miljoner kronor och EBITA-marginalen ökade till 6,7 (-1,2) procent.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 286,5 (347,4) Mkr
 • EBITA ökade till 16,5 (-23,5) Mkr och EBITA-marginalen till 5,8 (-6,8) procent
 • EBIT uppgick till 15,8 (-26,3) Mkr och rörelsemarginalen till 5,5 (-7,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till 6,1 (-33,6) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,26 (-1,35) kr. Det är ingen utspädningseffekt
 • Helena Hed tillträdde rollen som VD och Koncernchef den 1 december
 • Per-Arne Gustavsson utnämndes till ny styrelseordförande den 1 december
 • Befintligt kreditavtal med SEB rörande kreditfacilitet förlängdes

Perioden 1 januari – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 167,0 (1 348,4) Mkr
 • EBITA ökade till 78,7 (-16,1) Mkr och EBITA-marginalen till 6,7 (-1,2) procent
 • EBIT ökade till 67,4 (-24,7) Mkr och rörelsemarginalen till 5,8 (-1,8) procent
 • Periodens resultat uppgick till 37,1 (-40,2) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,54 (-1,62) kr. Det är ingen utspädningseffekt
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0 kr per aktie)

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q4-2020

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 19 FEBRUARI 2021.

Ladda ned pressmeddelande