Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Svenskarna i ny undersökning om smarta städer: Svårt att påverka utvecklingen av våra städer

Pressmeddelanden

För att kunna bygga städer anpassade efter människorna som bor i dem är det avgörande att deras behov och åsikter hörs och tas tillvara på. Trots det svarar endast fem procent av svenskarna att de upplever att de har möjlighet att påverka hur deras stad utformas. Det visar en ny rapport från teknik- och arkitektkoncernen PE.

I PEs nya rapport Samhällsbarometern har svenska folket fått betygsätta sin stad utifrån aspekter som utgör en smart stad. En smart stad är en hållbar stad, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt, där digitalisering och innovation genomsyrar alla delar. Den ska också förenkla livsmiljön för invånarna och där har möjligheten att påverka en stor betydelse. Närmare var femte svensk anser att det är en viktig prioritering i samhället att kunna påverka hur staden de bor i utformas, men endast fem procent upplever att de kan det.

Möjligheten att påverka upplevs som lägst i Gävle, där endast tre procent av invånarna anser att de har inflytande. Högst är siffran i Södertälje, där 14 procent upplever att de kan påverka hur staden utformas. 

På senare år erbjuder allt fler kommuner digitala verktyg såsom appar och hemsidor för att invånarna ska kunna interagera med förvaltning, skola, vård med mera. Närmare tre av tio svenskar tycker att det finns bra digitala verktyg för detta. Samtidigt uppger 34 procent att de inte vet om det finns eller inte.

– Alldeles för få upplever idag att de kan påverka sin stads utveckling. För att kunna bygga ett sammanhållet och väl fungerande samhälle är vår erfarenhet som samhällsbyggare att det krävs att invånarna involveras och att de har möjlighet att påverka utvecklingen. Här ser vi att digitala verktyg kan bidra till att öppna upp dialogen och få fler att känna sig hörda och lyssnade på. Det främjar samverkan mellan medborgare, förvaltning och samhällsbyggare och i slutändan stärker en smart stad vår demokrati, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Trygghet – den viktigaste samhällsprioriteringen
Inför det kommande EU-valet är svenskarnas prioriteringar tydliga. I Samhällsbarometern svarar 80 procent av svenskarna att trygghet är deras viktigaste samhällsprioritering. Men även väl fungerande sophantering och renhållning samt mycket parker och grönområden är viktigt för svenskarna.

Påstående: Det finns bra digitala verktyg och appar för att kommunicera med kommunen
Håller med – 29 %
Håller inte med – 13 %
Varken eller – 24 %
Vet ej – 34 %

Topp 5 prioriteringar i samhället enligt svenskarna
1. Känslan av trygghet – 80 %
2. Välfungerande sophantering och renhållning – 59 %
3. Mycket parker och grönområden – 55 %
4. Stabilt mobilnät – 34 %
5. Kunna påverka hur staden utformas – 18%

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2019 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, i dagligt tal PE. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik. Undersökningen är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten i sin helhet: https://samhällsbarometern.pe.se

Bilaga

Så många upplever att de kan påverka hur sina städer utformas i Sveriges 20 största städer

Södertälje 14 %
Malmö 12 %
Norrköping 9 %
Örebro 7 %
Borås 7 %
Halmstad 7 %
Uppsala 6 %
Linköping 6 %
Helsingborg 6 %
Jönköping 6 %
Lund 6 %
Eskilstuna 6 %
Stockholm 5 %
Karlstad 5 %
Växjö 5 %
Göteborg 4 %
Västerås 4 %
Umeå 3 %
Sundsvall 3 %
Gävle 3 %

Jag upplever att jag kan påverka hur min stad utformas

Alla 
Instämmer 5 %
Instämmer inte 61 %
Varken eller 19 %
Vet ej 15 %

Det finns bra digitala verktyg och appar för att kommunicera med kommunen

Alla 
Instämmer 29 %
Instämmer inte 13 %
Varken eller  24 %
Vet ej  34 %

Viktigaste prioriteringarna inom det smarta samhället enligt svenskarna

Alla 
Att jag känner mig trygg 80 %
Att renhållningen och sophanteringen fungerar mycket bra 59 %
Att det finns gott om parker och grönområden 55 %
Att det mobila nätet är stabilt och har god täckning 34 %
Att jag upplever att jag kan påverka hur min stad utformas 18 %
Att det finns många sensorer och övervakningskameror 13 %
Att det finns bra digitala verktyg och appar för att kommunicera med kommunen (ex. skola, omsorg och förvaltning) 9 %
Att det finns bra digitala verktyg och appar att använda för att få vård 7 %
Att det finns god tillgång till gratis Wi-Fi 4 %
Att en stor del av belysningen i min stad styrs av rörelsedetektorer 3 %
Vet ej 1 %

Ladda ned pressmeddelande