Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Svenskarna oroar sig för naturkatastrofer – majoriteten hade bara klarat en vecka i hemmet

Pressmeddelanden

Hösten har hittills kantats av många naturkatastrofer världen över och även Sverige har drabbats av såväl översvämningar som skogsbränder det senaste året. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern visar att var fjärde svensk nu har förberett sig för en eventuell naturkatastrof. Över hälften uppger dock att de inte hade klarat sig hemma längre än en vecka.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning från Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om deras städer. Undersökningen visar att var fjärde svensk på något sätt har förberett sig inför en naturkatastrof, men att endast fyra procent anser sig vara väl förberedda.

De som förberett sig har främst bunkrat upp med ficklampor, batterier och konserver. Hela 59 procent har dessutom sökt information om hur man bör agera vid en naturkatastrof. Samtidigt uppger majoriteten att de inte skulle klara sig i sitt hem längre än en vecka. Enligt undersökningen anser de flesta inte heller att deras städer är tillräckligt rustade för olika katastrofer. Främst är det krisberedskapen för terrorattentat och sjukdomsepidemier som oroar. Svenskarna tycker däremot att deras städer är bäst rustade för att klara av snöoväder, vilket hela 43 procent uppger.

– Vi drabbas oundvikligen av olika naturkatastrofer emellanåt och vi måste därför bygga våra städer för att de ska klara olika händelser, exempelvis snöstormar och kraftiga regnmassor. Om vi inte tar hänsyn till detta kan det på sikt få stora konsekvenser. Alla invånare ska känna sig säkra i sin vardag och därför arbetar vi ständigt med att utveckla nya och ännu säkrare lösningar för våra städer, säger Per Hedebäck, vd på Projektengagemang.

Skåne och Kronoberg sämst förberedda
Östgötarna är de som främst oroar sig för att något ska inträffa. Så många som var fjärde person i Östergötland har nämligen gjort någon sorts förberedelse inför en eventuell naturkatastrof. Skåningarna och kronobergarna är däremot de som förberett sig minst. Där uppger 85 procent respektive 83 procent att de inte alls är förberedda.

Topplista – Här är invånarna bäst förberedda
1. Östergötlands län
2. Blekinges län
3. Norrbottens län
4. Jämtlands län
5. Gotlands län

Topplista – Här är invånarna sämst förberedda
1. Skåne län
2. Kronobergs län
3. Värmlands län
4. Hallands län
5. Stockholms län

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Bilaga.

Har du gjort några förberedelser inför en eventuell naturkatastrof?

  Alla Män Kvinnor
Ja, jag är väl förberedd 4 % 5 % 2 %
Ja, jag är lite förberedd 22 % 24 % 20 %
Nej 73 % 69 % 77 %
Vet ej 1 % 1 % 1 %

Om något inträffar och du enbart måste klara dig på det som finns i ditt hem i dag,
hur länge uppskattar du då att du skulle klara dig?

  Alla Män Kvinnor
1–2 dagar 7 % 8 % 7 %
3–6 dagar 22 % 23 % 21 %
En vecka 28 % 30 % 27 %
2 veckor 19 % 19 % 20 %
3 veckor 7 % 6 % 8 %
En månad 10 % 9 % 10 %
2–3 månader 3 % 2 % 4 %
Ett halvår 1 % 1 % 1 %
Ett år 0 % 0 % 0 %
Mer än ett år 0 % 1 % 0 %
Vet ej 2 % 2 % 1 %

Vilka förberedelser har du gjort för en eventuell naturkatastrof?

  Alla Män Kvinnor
Köpt batterier och ficklampor 66 % 61 % 74 %
Sökt information om hur man bör agera 59 % 55 % 63 %
Köpt verktyg/skyffel 51 % 53 % 47 %
Bunkrat med konserver 38 % 36 % 42 %
Sparat pengar 35 % 40 % 29 %
Bunkrat med flaskvatten 16 % 16 % 16 %
Inget alls 6 % 7 % 5 %

Vilka av följande katastrofer och situationer anser du att din stad är väl rustad för att hantera?

  Alla Män Kvinnor
Snöoväder 43 % 43 % 43 %
Strömavbrott 34 % 33 % 35 %
Ishalka 33 % 33 % 32 %
Storm 29 % 32 % 26 %
Översvämning 13 % 14 % 12 %
Sjukdomsepidemi 10 % 13 % 8 %
Terrorattentat 4 % 5 % 2 %
Inget av ovanstående 15 % 17 % 14 %
Vet ej 27 % 22 % 33 %

Har du gjort några förberedelser inför en eventuell naturkatastrof?

Län Ja, jag är väl förberedd Ja, jag är lite förberedd Nej
Skåne län 3 % 10 % 85 %
Kronobergs län 1 % 17 % 83 %
Värmlands län 1 % 19 % 79 %
Hallands län 4 % 17 % 79 %
Stockholms län 1 % 21 % 78 %
Södermanlands län 1 % 21 % 77 %
Örebro län 2 % 21 % 77 %
Gävleborgs län 4 % 19 % 76 %
Uppsala län 2 % 23 % 73 %
Västernorrlands län 4 % 24 % 71 %
Västra Götalands län 1 % 27 % 70 %
Västerbottens län 8 % 22 % 70 %
Kalmar län 7 % 23 % 69 %
Jönköpings län 6 % 23 % 69 %
Dalarnas län 3 % 26 % 69 %
Västmanlands län 3 % 26 % 69 %
Gotlands län 4 % 28 % 66 %
Jämtlands län 5 % 25 % 66 %
Norrbottens län 5 % 27 % 66 %
Blekinge län 4 % 29 % 65 %
Östergötlands län 10 % 29 % 61 %

 

Ladda ned pressmeddelande