Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Unga svenskar i ny undersökning: ”Bostäder, trädgårdar och underhållning vanligare på jobbet i framtiden”

Pressmeddelanden

Många spenderar majoriteten av sin vakna tid på jobbet. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har därför kartlagt svenskarnas inställning till framtidens arbetsplatser. Mer distansarbete och flexkontor i förorterna med gym och övernattningsrum sammanfattar synen på framtiden. Samtidigt skiljer sig åsikterna tydligt åt mellan yngre och äldre.

För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som är baserad från en undersökning från Kantar Sifo. I år har 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen av framtidens städer. Enligt undersökningen tror så många som 98 procent att distansarbete kommer bli betydligt vanligare framöver. Och något överraskande är det främst äldre som uppger att detta kommer öka. Dessutom tror hela 67 procent i åldern 60 till 74 år att vi kommer se fler kontor i hemmet år 2050. Medan motsvarande siffra bland de yngre mellan 18 till 29 år ligger på 46 procent. Samtidigt tror de yngre i högre utsträckning än de äldre att vi kommer se mer öppna kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor och även kontorshotell.

Undersökningen visar också att hela 59 procent av svenskarna tror att gym kommer bli vanligare på våra arbetsplatser om 30 år. Därefter följer övernattningsrum och skolor. Jämfört med de äldre tror framtidens arbetstagare att trädgårdar, bostäder, spelrum och massage kommer att bli mer frekventa inslag på jobbet. De äldre är å sin sida mer inställda på att skolor, övernattningsrum och tvättservice kommer ta plats på framtidens kontor.

– Svenskarna är övertygade om att vi kommer arbeta mer flexibelt i framtiden, både i tid och rum. Samtidigt tror de yngre att arbetsplatserna kommer utformas mer som helhetslösningar med både bostäder och underhållning. I konkurrensen om arbetskraft kommer många företag därför behöva profilera sig med annorlunda och nytänkande kontor för att locka talanger. Den nya generationen utmanar därmed de gamla föreställningarna om hur en arbetsplats ska se ut vilket innebär såväl
stora möjligheter som spännande utmaningar för oss samhällsbyggare, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

Jobb i storstan för de unga

Fyra av tio svenskar tror att våra arbetsplatser kommer vara belägna i förorter till större städer år 2050. Få tror samtidigt att vi kommer jobba i små städer eller på landsbygden. Majoriteten av de unga menar dock att jobben kommer att finnas belägna i storstäderna. Det uppger hela 53 procent medan motsvarande siffra bland de äldre endast ligger på 28 procent.

Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer
i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Bilaga.

Vilka typer av kontor tror du kommer att bli mer vanliga till år 2050?

Alla 18-29 år 60-74 år
Kontor/arbetsplats i hemmet 57 % 46 % 67 %
Flexkontor utan fasta arbetsplatser (aktivitetsbaserat) 44 % 47 % 41 %
Kombikontor med kombination av egna rum och öppet kontor 38 % 29 % 42 %
Kontorshotell 30 % 34 % 29 %
Helt öppna kontorslandskap 16 % 28 % 9 %
Arbetsplatser i caféer 11 % 12 % 5 %
Kontor med egna rum för varje arbetsplats 10 % 10 % 12 %
Kontor med fasta arbetsplatser 9 % 10 % 8 %
Utomhuskontor 4 % 9 % 1 %


Tror du att det kommer bli vanligare för människor att jobba på distans i framtiden?

Alla 18-29 år 60-74 år
Ja, mycket vanligare än i dag 43 % 41 % 47 %
Ja, vanligare än i dag 55 % 55 % 53 %
Nej, mindre vanligt än i dag 2 % 3 % 0 %
Vi kommer inte alls att jobba på distans i framtiden 1 % 2 % 0 %


Vad av följande tror du kommer bli vanligare på arbetsplatser till år 2050?

Alla 18-29 år 60-74 år
Gym 59 % 60 % 58 %
Övernattningsrum 43 % 41 % 45 %
Förskola/skola 38 % 32 % 42 %
Massage 27 % 28 % 23 %
Restauranger 26 % 31 % 32 %
Caféer 24 % 29 % 24 %
Trädgårdar 23 % 26 % 19 %
Tvättservice 19 % 13 % 18 %
Bostäder 12 % 17 % 9 %
Spa 9 % 10 % 10 %
Spelrum 8 % 12 % 2 %
Barer 3 % 7 % 2 %


Var tror du främst att våra arbetsplatser kommer att vara belägna år 2050?

Alla 18-29 år 60-74 år
I förorter kring storstäderna 40 % 30 % 45 %
Centralt i storstäderna 37 % 53 % 28 %
I medelstora städer 17 % 15 % 22 %
Utanför Sverige 3 % 2 % 3 %
På landsbygden 2 % 0 % 2 %
I mindre städer 1 % 1 % 1 %

Ladda ned pressmeddelande