Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Valberedning och årsstämma 2021

Regulatoriska pressmeddelanden

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2021, som kommer att hållas den 5 maj 2021 i Stockholm.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har de tre röstmässigt största aktieägarna utsett ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021 med styrelsens ordförande Per Göransson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

  • Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, ordförande i Projektengagemangs styrelse
  • Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund
  • Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 14 februari 2021 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 17 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 08.30 CET.

Ladda ned pressmeddelande