Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Valberedning och årsstämma 2023

Regulatoriska pressmeddelanden

Valberedningen i Projektengagemang Sweden AB (publ) har utsetts inför årsstämman 2023, som kommer att hållas den 4 maj 2023 i Stockholm.

I enlighet med beslutad instruktion för utseende av valberedning i Projektengagemang har valberedningen, som ska bestå av fyra ledamöter med styrelsens ordförande Per-Arne Gustavsson som sammankallande, utsetts inför årsstämman 2023.

I valberedningen ingår:

Per Göransson, utsedd av Projektengagemang Holding AB, Heroine Holding AB och aktieägaren Peter Sandberg

Tim Floderus, utsedd av Investment AB Öresund

Dag Marius Nereng, utsedd av Protector Forsikring ASA

Per-Arne Gustavsson, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsett Per Göransson till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 bereda och framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall ändringar av instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till och med den 13 februari 2023 via e-post till ir@pe.se eller per brev till Projektengagemang Sweden AB, Valberedningen, Box 47146, Årstaängsvägen 11, 100 74 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@pe.se eller per brev på samma adress som ovan senast den 16 mars 2023, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Göransson, Valberedningens ordförande

Tel: +46 73 901 29 12

E-post: per.goransson@gmail.com

Ladda ned pressmeddelande